Programowanie sterowników PLC

programowanie sterowników PLC

Rodzaje sterowników PLC, które programuję

Oferuję programowanie sterowników PLC różnych firm (GE-Fanuc/GE-IP, Unitronics, Fatek, Schneider Electric, Siemens, rozwiązań opartych o CODESYS). Aplikacje sterownikowe współpracujące z panelami HMI. Współpracujące z systemami SCADA czy też wymieniające dane z innymi systemami.

Programowanie sterowników PLC od małych jednostek typu Siemens S7-1200 (CPU 1211C) po większe jednostki typu S7-1500. Programuję pojedyncze sterowniki PLC i pracujące w większych konfiguracjach. Systemy rozproszone czy instalacje wyposażone w różnorodne urządzenia automatyki (czujniki wizyjne, falowniki, skanery kodów QR, czytniki RFID).

Programowanie sterowników PLC – języki programowania

Oferuję programowanie w językach wymienionych w normie IEC-6113-1. LD (Ladder Diagram) – typowa drabinka chętnie wykorzystywana w przedsiębiorstwach. FBD (Function Block Diagram) – diagram bloków funkcyjnych. SFC (Sequential Function Chart) – język sekwencji działań, wygodny do programów sekwencyjnych. ST (Structured Text) – tekst strukturalny – najbardziej podobny do języków wysokiego poziomu (Pascal), wygodny przy skomplikowanych programach.